امروز چهارشنبه 27 تیر 1403 http://reza.cloob24.com
0

معنی و مفهوم برنامه ریزی درسی

از برنامه ریزی درسی تعاریف گوناگونی ارایه شده است. این گوناگونی ناشی از رویکردها و موضع گیریهای مختلفی است که درباره آموزش و پرورش وجود دارد.این رویکردهای مختلف بر برنامه ریزی درسی نیز تأثیر می گذارد. گروهی با توجه به آموزه های "آموزش و پرورش پیشرفته" که بر محوریت کودک تأکید دارد، و برآنست که آموزش و پرورش و برنامه های آن باید متناسب با نیاز های کودکان باشد و گروه دیگر بر نیاز های جامعه و مسائل زندگی در جامعه تأکید می ورزند مطالعه "جامعه شناسی بر برنامه ریزی درسی " را ضروری می دانند گروه دیگر از دانشمندان بر ارزش دانش و یادگیری آن تمایل دارند وبر "برنامه ریزی "موضوع محور " یا دیسپیلین محوری "تأکید می ورزند و بر توسعه تفکر اسرار دارند. مربیان تربیتی و دانشمندانی نیز هستند که آموزش و پرورش و به تبع آن برنامه ریزی درسی را ساخت "فرهنگی –سیاسی "میدانند. به نظر این گروه "ایده ها"، نظرات و تفکرات درباره آموزش و پرورش و برنامه ریزی درسی تحت تأثیر ایده ها و استراتژی های " حکومت ها " قرار می گیرند تعیین هدفها، منابع، محتوا، روش ها و فرایند های آموزشی و پرورشی تحت نظارت و کنترل آن ها انجام می گیرد. از این رو، تفاوت در مفاهیم و تعاریف برنامه درسی محصول روشهای متفاوت برنامه ریزان و مربیان در درک فهمیدن روابط میان مدارس،حکومت ها و جامعه است.علاوه بر آن،گروهی دیگر برایده و واقعیت های "جهانی شدن" و "دهکده جهانی" نظر دارند. تغییر بنیادی آموزش و پرورش، در نتیجه تغییر الگو های برنامه ریزی را پیشنهاد می کند و بر بازسازی "هویت انسانی " برای هزاره سوم و"انسان فراملی "علاقه نشان می دهند.به نظر این گروه که بر"توسعه ظرفیت گزینش های انسانی در یک جامعه قابلیت زا" تأکید دارند آموزش و پرورش نه تنها باید معلمان با صلاحیت، ساختمان و تجهیزات جدید و متناسب با ویژگی های هزاره سوم تدارک ببیند،بلکه در همان زمان باید برنامه های خود را متناسب و سازگار با شرایط جدید زندگی در دهکده جهانی بازسازی کند. تأثیر کامل مسایل جنگ، افزایش جمعیت، کنترل سلاحهای کشتار جمعی (سلاحهای اتمی)، مسئله حقوق مدنی شهروندان، فقر، آلودگی آب و هوا،گسترش حاشیه شهر نشینی، ماشینی شدن و سایر مسائل که بی گمان در آینده پیش خواهد آمد رو در روی کودکانی هستند که هم اکنون در مدارس ابتدایی حضور دارند.

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه